Vereniging Oud-Leerlingen Libanon


ER IS EEN BAND DIE ONS VERBINDT

GROEN LICHT VOOR DE HBS-REUNIE


De vorige Voltreffer (periodiek van de Vereniging Oud Leerlingen) bevatte een oproep om een HBS-reünie te organiseren.  Daarvoor bestaat, zo is inmiddels gebleken belangstelling. Alle reden om als bestuur van de VOL dit initiatief te willen ondersteunen. Onlangs heeft een vertegenwoordiging van het bestuur een gesprek gehad met de  juist in dienst getreden nieuwe rector, mevrouw Hilde Cadenau. Deze is ook enthousiast over de activiteiten van de vereniging en heeft alle medewerking toegezegd. Dat betekent onder meer dat we gebruik kunnen maken van het schoolgebouw voor de bijeenkomst.

 

Het is nu zaak om de plannen concreet te maken. Er zijn al enkele suggesties gedaan om een programma op te stellen zoals bijvoorbeeld de volgende van Willy Strube-Peper:

Als ik voor mijzelf spreek heb ik niet zo'n behoefte aan het verleden, maar ben geïnteresseerd In hoe de school nu functioneert en hoe zij de leerlingen klaarmaken voor de spannende toekomst. Bijvoorbeeld op vrijdagmorgen koffiedrinken terwijl er leerlingen op school zijn, uitleg  over huidige Schoolplan. Hoe de school omgaat met maatschappelijke ontwikkelingen. Inmiddels veel allochtone leerlingen?

Lunch: soep met lekkere broodjes. Eventueel een korte wandeling langs de plas naar Mecklenburg zou voor mij al voldoende zijn. Kopje koffie/ thee, glaasje wijn als afsluiting.

Niet te ingewikkeld voor mij, maar wie weet zijn er veel leukere ideeën.

 

Van Frank Karsbergen (HBS A 1963) ontvingen we de volgende wervende tekst:

HBS staat voor Hogere Burgerschool. Deze middelbare schoolopleiding kent een lange traditie.  Het werd In 1863 door de liberaal Thorbecke In het leven geroepen. De opleiding was direct een succes en werd een geduchte concurrent van het gymnasium. Als oud HBS er mag je gerust trots zijn. Het HBS A examen bestond uit 12 vakken, terwijl het B examen niet minder dan 16 vakken omvatte. In 1968 werd de Mammoetwet aangenomen en kwamen de VWO en het Atheneum als opvolgers In beeld. In 1974 werden de laatste HBS diploma’s uitgereikt. Dat is dus zo’n dikke 45 jaar geleden.  We zijn dus een uitstervend ras! Reden genoeg om een Reünie te organiseren. Het belangrijkste is om je oude HBS vrienden en vriendinnen te ontmoeten,  maar ook is het leuk om mee te maken hoe een hedendaagse les op school wordt gegeven. Ook enthousiast? Geef je op!

 

Verder is het zo dat je geen lid van de VOL hoeft te zijn om deel te nemen aan de reünie. Dus ken je nog oud Libanon Hbs’ers, deel dit bericht dan. Liefhebbers kunnen zich nog opgeven door een mail te zenden aan: vollibanon@ziggo.nl onder vermelding van: naam, adres, email, telefoon, HBS A of B en jaar van schoolverlaten.

Hierbij tevens het verzoek om, indien er suggesties zijn voor de invulling van de bijeenkomst, die ook aan dit mailadres door te willen geven. Alle input is welkom.

Het bestuur van de VOL zal in overleg met de school een datum gaan bepalen zodra we het programma rond hebben.

We zien uit naar een gezellige en inspirerende bijeenkomst na al die jaren op ons eigen Libanon.