Vereniging Oud-Leerlingen Libanon


Nieuws


Contact

Contact met het bestuur via email: bestuur [at] vol-libanonlyceum [dot] nl

Er is een band die ons verbindt


Over de VOL

Het doel van de vereniging is het in algemene zin bevorderen van contacten tussen oud-leerlingen, (oud-)docenten en (oud-)medewerkers van het Libanon Lyceum onderling en met de huidige school. Daarnaast streeft de vereniging er naar de school in de meest ruime zin te steunen.

Zij tracht die doelen te bereiken door het organiseren van reünies, schoolbezoek, het bijwonen van lustrumvieringen, adoptie van projecten, het bieden van stagemogelijkheden, het aanbieden van gastdocentschappen, het verstrekken van studiebeurzen, het funderen van stichtingen ten behoeve van specifieke fondsen, etc.

Ledenlijst


Hier vindt u de ledenlijst.

De Vereniging

De vereniging is opgericht op 8 oktober 1998 en sinds 22 februari 1999 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam, dossiernummer 24291026, na opname van de statuten van de vereniging in een notariële akte.

Het ledenaantal bedraagt per september 2017: 627.

Meer informatie (naam en jaar van school verlaten) over wie er lid zijn vindt u in de ledenlijst.