Vereniging Oud-Leerlingen Libanon


Bericht van de redactie

Tot nu toe zijn veel artikelen en ingezonden brieven van onze leden in de VOLtreffer gepubliceerd.

Ook u kunt deze traditie voortzetten!

Een email naar VOLtreffer [at] vol-libanonlyceum [dot] nl is voldoende om oude herinneringen en foto’s in de volgende VOLtreffer te laten verschijnen. Doen!

Contact VOLtreffer

Email:

VOLtreffer [at] vol-libanonlyceum [dot] nl

De vereniging geeft een verenigingsblad uit : De VOLtreffer.

Hierin staan wetenswaardigheden van onze vereniging

Het verenigingsblad “De VOLtreffer” komt vier keer per jaar uit onder leiding van een redactie en een schrijversteam.

In dit verenigingsblad verschijnen interviews met oud-leerlingen en oud-docenten, worden ingezonden brieven gepubliceerd en komen allerlei wetenswaardigheden uit heden en verleden van het Libanon aan de orde. Ook wordt u nauwkeurig op de hoogte gehouden van reünies en lustrumvieringen.

(lees voor [at] een @ en voor [dot] een .)

Redactie:

Annelies Steenbrink

Email-adres:

walf.steenbrink [at] planet [dot] nl

Redactie-adres:

Theeroos 11, 3068BZ  Rotterdam


Schrijversteam:

Jan van Lier,  Dick Rietveld, Nol Janssen


Gezocht


Ook wel eens iemand gezocht in de VOLtreffer? Dankzij Rob Willemsen is er nu een uitgebreid Voltrefferregister.

Het volledige verslag van De eindexamenklas 5B1 1961 (inclusief een verwijzing naar een fotoalbum).